Raamatukogupäevad Jäneda raamatukogus

Raamatukogupäevad 2013 - plakat14. ok­too­bril külas Jäne­da kooli 2. ja 4. klass.
Räägime oma ko­duko­ha ja pere ko­h­ta vägevaid pärimus­lu­gusid, mängime vanu mänge, mõis­tatame ja paneme kokku vanasõnadoomino.

22. ok­too­bril külas Jäne­da lastea­ialapsed.
Loeme ette vanu ja uue­maid lu­gusid ja mängime mänge.

29. ok­too­bril Kratid ja raa­matukoid.
Raa­matukoguüri­tus Jäne­da kooli 3. klas­si­ga. Räägime lugemise täht­sus­est. Kul­tu­uripäran­di aas­ta puhul seome al­gupärased muinasju­tud ja rah­vapärimused tä­napäev­aste mu­gan­duste­ga ja võrdleme neid omavahel.