Kohtumine Alar Krautmaniga

Kohtumine Alar Krautmaniga - plakat10. ok­too­bril kell 17 Jäne­da raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Alar Kraut­maniga.

Jänedalt pärit pärimusmed­it­si­i­ni uuri­ja ning Kraut­mani Mas­saaži- ja Ter­viseakadeemia loo­ja ja eestveda­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­misi es­i­vane­mate ravikunstist.