Kes küll laulab, räägib kord mu emakeeles …

01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Kes küll laulab, räägib kord mu emakeeles …

Väl­japanek soome-ugri rah­vaste lu­ulest. 90-ndate aas­tate vabadusepuhang tõi soome-ugri rah­vaste lu­u­lesse jul­ge­ma väl­jaütlemise, rahvuse­le valusate prob­leemide ka­jas­tamise, poli­itilise otsesõnalisuse.