Saksi raamatukogu lahtiolekuajad oktoobris

3. ok­too­bril avatud 10–17
10. ok­too­bril avatud 10–14
15. ok­too­bril avatud 10–18
25. ok­too­bril avatud 14–18

31. ok­too­bril sule­tud

Üle­jäänud tööpäe­vadel on raa­matukogu avatud taval­is­tel ae­gadel.