Talv Põhjalas

11. no­vem­brist — 17. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Talv Põh­jalas.

Raa­matu­väl­japanek on pühen­datud Põh­ja­maade raamatukogunädalale.