Talv Põhjalas. Islandi ajatu ilu

Talv Põhjalas. Islandi ajatu ilu4. no­vem­brist 29. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Talv Põh­jalas. Is­lan­di ajatu ilu

Is­land on tun­tud kui tule ja jää maa. Oma ilu­ga on ta lum­manud fo­tograafe, in­spireer­in­ud nii lu­ule­ta­jaid kui kirjanikke.