Wimberg19. novem­bril  kell 12 kohtu­vad tun­tud lastelu­ule­ta­jad Wim­berg, Jaanus Vaik­soo, Ilmar Trull ja Hei­ki Vilep Tapa laste­ga.

Lastekir­jan­dusel on sõpru kõik­jal üle Eesti ja seep­ärast tähistab lastekir­jan­duse keskus juube­lit lastekir­janike ja ‑kun­st­nike ringreiside­ga möö­da Eestit.

Heiki VilepIlmar TrullJaanus Vaiksoo