Maakonna aasta raamatukogu 2013 on Tapa Linnaraamatukogu

Lääne-Viru maakonna aasta raamatukogu 2013Lääne-Viru maaval­it­suse ja Lääne-Viru­maa Keskraa­matukogu esin­da­jat­est moodus­tatud komisjon valis Lääne-Viru­maa 2013. aas­ta raa­matukoguhoid­jaks Sõmeru raa­matukogu di­rek­tori Maret Kõre ja aas­ta raa­matukoguks Tapa Lin­naraa­matukogu. Ti­itli võit­jaid tun­nus­ta­ti 20. no­vem­bril toimunud maakon­na raa­matukogutöö­ta­jate seminaril.