6. jaa­nua­rist 30. jaa­nua­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Ilmar Tal­ve ja tema loo­ming.

Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Ilmar Tal­ve 95 sün­ni­aas­ta­päe­va