15. märt­sist 4. april­li­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Ilmar Tal­ve 95.

Val­la­si­se­ne ränd­näi­tus Ilmar Tal­ve elu­käi­gust ja -tööst roh­ke pil­di­ma­ter­ja­liga.