Mees, kes teab ussisõnu

17. märt­sist 17. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mees, kes teab us­sisõnu”.

Raa­matunäi­tus tutvustab lähe­malt kir­janiku ja ajakir­janiku An­drus Kiviräh­ki loomingut.