17. märt­sist 17. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mees, kes teab ussisõnu”.

Raa­matunäi­tus tutvustab lähe­malt kir­janiku ja ajakir­janiku Andrus Kiviräh­ki loomingut.