Lugejatega kohtub kirjanik Andrus Kivirähk

7. aprillil kell 11.00 Lehtse koo­lis ja kell 13.30 Jäne­da los­si saalis ko­htub luge­jate­ga kir­janik An­drus Kivirähk.

Kohtumine kirjanikuga Andrus Kivirähk