Aprillikuus Saksi raamatukogus

1. aprillil kell 18.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus “Nalju eesti nal­jaraa­matutest”.
Tähis­tame nal­japäe­va ja ka rahvus­va­he­list laster­aa­matupäe­va, mille mo­toks on “Igal rah­val oma lood”.

Teisipäe­vane loovusring
1. aprill — eesti rah­va naljad.
15. aprill — ke­vad­pühade kaar­tide valmis­t­a­mine, mu­nade ka­su­t­a­mine mit­mel viisil.

14. aprillil 14.30-16.00 raa­matukogutund Va­hakul­mu lastea­ias “Meis­ter­damist ja mänge ke­vad­pühadeks raa­matute kaudu”.
14. aprillil Sak­si raa­matukogu avatud 10–14 ja 16.30-18.00.