15.–21. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud.

Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel:

tele­fon 323 2081
e‑post