Twister-tree”

Raamatunäitus "Keerupuu" Raamatunäitus "Keerupuu"3.–15. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Keerupuu”.

Eva Kof­fi raa­matu tege­lane Keerutä­di elab Pel­gulin­nas su­ure kas­ta­nipuu kõr­val roosas ma­jas. In­drek Kof­fi raa­ma­tus saavad lapsed koos vanais­aga vah­tra­puu otsa roni­da ja maits­vat vah­tramahla juua. Raa­mat „Meie suur puu“ kõneleb üh­est pu­ust, kes on justkui pere­li­ige, kõige vanem ja targem.
Eva ja In­drek Kof­fi laster­aa­matutest tuli­gi kokku keerupuu näitus.