Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

19. det­sem­bril kell 15.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus “Küla­line raa­matuko­gus”.

Kül­la tuleb Hillar Vim­berg, kes on muusik ja heliloo­ja ning kir­jutab luule­tusi ja lauludele sõnu. Luule­tuste kir­ju­tamisel on teda inspireer­in­ud ka Hel­mut Elstro­ki maalid. Veel on ta tõlk­in­ud laster­aa­ma­tu­id nor­ra ja root­si kee­lest.
Koh­tu­misel esitleb Hillar Vim­berg oma viimast luulekogu.