Isa ja pojad Uustulndid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Albert Uustulnd15. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Isa ja po­jad Uus­tul­n­did”.

Tä­navu saaks 90-aas­taseks kir­janik ja laulude kir­ju­ta­ja, põ­line saar­lane Al­bert Uustulnd.

Tema sulest on il­munud 13 raa­matut, näi­den­deid ja ku­uldemänge ning hulk laule, mis rah­valauludeks saanud. Kõik teavad ju lugu „Tü­druk, ar­mas­tan päik­est ja tuuli“.

Poe­gi on ta nakatanud kahe pisiku­ga – mere- ja kir­ju­tamispisiku­ga. Vanem poeg Lem­bit on kir­janik ja lae­vakapten, noorem poeg Meel­is on elukut­selt küll arst, aga kir­jutab lu­ule­tusi ja lauludele sõnu.