Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

2.–31. märtsi­ni näi­tus “Heliloo­ja Veljo Tormis”.

2.–31. märtsi­ni raa­matu­väl­japanek sar­jast “Isad ja pojad”.
Veljo Tormise sug­u­lased — kir­janikud, tõlk­i­jad ja luule­ta­jad Paul
Rum­mo, Paul-Erik Rum­mo, Viiu Härm. Väl­japanek nende loomin­gust.

16. märt­sil näi­tus “Taba­ma­ta Vilde”.

4. märt­sil üri­tus lastele “Minu esimesed tri­ibu­lised”.
Tähis­tame Eduard Vilde 150. sün­ni­aastapäe­va. Ettel­ugem­ine „Minu esimesed tri­ibu­lised“, arutelu teemaks „Karis­t­a­mine“.

Tänavusel muusi­ka-aastal tutvus­tatakse laiemalt Eesti kaht tun­tu­imat heliloo­jat ja juu­bi­lari Arvo Pär­ti ja Veljo Tormist. Seda teeb ka Sak­si raa­matukogu. Veljo Tormis on abielus Paul Rum­mo tütre muusikatead­lase Lea Tormisega, sell­epärast ka ühine näi­tus-väl­japanek.  Raa­matuko­gus saab kuu­la­ta  Veljo Tormise loomingut.