Tiina Alveri näituse posterNäi­tus annab üle­vaate Tiina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete kujun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse aega.

Telekun­st­nik Tiina Alveri tööde nimis­tusse mahub palju: tele­saat­ed “Noortes­tu­u­dio pärastlõu­na” (1986–87), “Vigla show” (1988), “Öö TV” (1989–92), “Carte Blanche” (1992–98), “Seitse vaprat” (1994–99), “Klaver põõsas” (1996–2001), “Fri­ik” (1996–99), “Reisile sin­u­ga” (1996–2001), “Tele­taip” (2008), “Erisaade” (2009–2010) jpt. Veel on Tiina Alver kujun­danud mit­meid telelavas­tusi nii väikestele vaata­jatele kui ka suurtele. Tein­ud kujun­dusi erakanalitele. Alver on tegut­senud kun­st­niku­na ka kir­jas­tustes Ilo ja Tea.

/loe edasi/

(näi­tus avatud 8. juu­nist 27. juuli­ni)