Suveku­udel (juu­ni, juuli, august) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULETUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da inter­neti- ja infop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15.

Jäne­da raa­matukogu on SULETUD 4.–31. juuli­ni.

Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULETUD (avatud E‑R 10–18).

Sak­si raa­matukogu on SULETUD 2.–19. juuli­ni.