Suur maailm väikeses aias

Aed on maag­i­line paik, väike os­ake oma­lood­ud lood­ust, mis annab en­er­giat ning muu­tub koos aas­taae­gade ja sinu endaga.

Raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I korrus).