Aed on maag­i­line paik, väike osake oma­lood­ud lood­ust, mis annab ener­giat ning muu­tub koos aas­taae­gade ja sinu enda­ga.

Raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I kor­rus).