Raa­matu­väl­japaneku koost­asime Lee­lo Tungla suveteemal­is­test luule­tustest ja jut­tud­est. Tema luule­tus­es „Juu­ni“ on see suvekuu heinakuu, jaanikuu, aga ka maasika­mait­semiskuu.

Kir­janikult on lastele ilmunud hul­galiselt raa­ma­tu­id, samu­ti on ta ajakir­ja „Hea laps“ peatoimeta­ja.

Selle aas­ta maasika­mait­semiskuu 22. päe­val saab Lee­lo Tun­gal 65-aas­taseks.

(avatud 11.06–09.07.2012)