Maasikamaitsemiskuu

Raa­matu­väl­japaneku koost­asime Lee­lo Tungla su­veteemal­is­test lu­ule­tustest ja jut­tud­est. Tema lu­ule­tus­es „Ju­u­ni“ on see su­vekuu heinakuu, jaanikuu, aga ka maasika­mait­semiskuu.

Kir­janikult on lastele il­munud hul­galiselt raa­ma­tu­id, samu­ti on ta ajakir­ja „Hea laps“ peatoimeta­ja.

Selle aas­ta maasika­mait­semiskuu 22. päe­val saab Lee­lo Tun­gal 65-aas­taseks.

(avatud 11.06–09.07.2012)