Tähistame eakate‑, muusika- ja maaraamatukogu päeva

28. sep­tem­bril kell 16.00 Sak­si raa­matuko­gus “Tähis­tame eakate‑, muusi­ka- ja maaraa­matukogu päe­va”.

Näi­tuse “Ees­ti­maa paber­il ja port­se­lanil” avamine.