Loodusvärvid raamides

Näi­tuse au­tor Ven­nis Järvet on pärit Lehtse lähedalt Kada­ka külast. Õp­pis Läpi, Jäne­da ja Aegvi­idu koo­lis. TPI‑s oman­das mäein­seneri hariduse.

Maal­i­ma hakkas Ven­nis Järvet pen­sioni­ik­ka jõudes, am­mu­tades ainest ja värve nii ko­du­talu üm­brus­est kui ka reisidelt. V.Järvet on pühen­dunud ko­du­loo- ja sug­u­võsauuri­ja. Tema koost­atud on uurimus Kada­ka külast ja selle lähiüm­brus­est. Suvi­ti elab­ki au­tor oma vane­mateko­dus endis­es Kada­ka külas.

(Avatud Jäne­da raa­matuko­gus 10.05.–30.08.2012)