Raa­matunäi­tus: kir­janik ja luule­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähistab täpselt jaa­nipäe­va eel 22. juu­nil oma 65. juube­lit. Ta on kir­ju­tanud palju raa­ma­tu­id lastele. Suurem osa tema loomin­gust on luule­tused, neid on ta kir­ju­tanud suurtele ja väik­se­matele. Kõik lood ja luule­tused on kir­ju­tatud hästi liht­salt ja kergesti meelde­jää­valt

(avatud Lehtse raa­matuko­gus 11.06.–06.07.2012)