Eesti film 100

Sel­l­el aastal tähistab Eesti Film oma 100 ju­ube­lit. Väike väl­japanek tun­tu­mat­est filminäitle­jat­est ja kilde leg­en­daarsetest eesti filmidest.

(avatud Lehtse raa­matuko­gus 04.06.–06.07.2012)