Haapsalu sall

Näitus "Haapsalu sall" Näitus "Haapsalu sall"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Haap­salu sall”.

Vil­lased pit­skoelised rätikud ja sal­lid on ol­nud juba mitu aas­tasa­da Haap­salu käsitöömeistrite uhkuseks. Need on oma­laadsed käsitöö­toot­ed, mille tegem­ine eeldab os­kusi ja aega.
Haap­salu Käsitööselt­si os­a­vate meistrite käsitööd võib jõu­luku­ul meie näi­tusel ime­tle­da. Väl­jas on Haap­salu rätt, sal­lid, sokid, padi, prossid, mag­netid ja raa­matud Haap­salu sal­li kohta.