Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad Eesti erinevaid vaatamisväär­susi erinevates paikades.

(avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.08.–30.08.2012)