Helen Muru maalide näi­tus. Ta on lõpetanud Tar­tu Kun­stikooli dis­ai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on olnud mitmes Tallinna galeri­is.

(ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)