Sõnad sõnatusse

Väljapanek "Sõnad sõnatusse"Väljapanek "Sõnad sõnatusse"19. jaan­uar­ist 29. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Sõ­nad sõ­na­tusse”.

Väl­japanek tutvustab Jaan Kaplin­s­ki elu ja loomingut. Tä­navu tähistab kir­janik oma 75. sünnipäeva.