Lehtse piiritustehase lugu

"Lehtse piiritustehase lugu"11. vee­bru­ar­il kell 13.00 Lehtse raa­matuko­gus raa­matukoguüri­tus “Lehtse pi­ir­i­tuste­hase lugu”.

Meenu­tame ol­nud aegu ja in­ime­si. Vaatame Arnold Ran­nu koost­atud käsikir­ja “Mäles­tusi Lehtse-Kurge vi­inavabriku ajaloost” ja sell­est valmin­ud raamatut.