5. april­list 29. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Vel­tri Viivi võt­mehoid­jad”.

Näi­tus tutvustab Viivi Vel­tri võt­mehoid­jate kogu.