Suuri mõtlejaid - Immanuel Kant25. april­list 22. juuni­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Suuri mõtle­jaid — Immanuel Kant”.

Väl­japanek tutvustab filosoofi kohuse-eeti­ka raja­jat Immanuel Kan­ti ja tema kohuse eeti­ka erinevaid imper­ati­ive.