Suuri mõtlejaid — Immanuel Kant

Suuri mõtlejaid - Immanuel Kant25. april­list 22. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Su­uri mõtle­jaid — Im­manuel Kant”.

Väl­japanek tutvustab filosoofi ko­huse-eeti­ka ra­ja­jat Im­manuel Kan­ti ja tema ko­huse eeti­ka er­inevaid imperatiive.