On pärnade õitsemise aeg

Ju­u­liku­us hakkavad õit­se­ma pär­nad. Paljudes rah­vausun­dites on pärn püha puu. Ka­su­tatakse pär­na­puu puitu, lehti, õisi. Koo­re­alus­est ki­hist punuti vanas­ti nööri, ni­ineköit, ko­rve, kalavõrke ja vi­iske. Pär­naõi­etee on ter­vist turguta­va, kül­me­tushai­gusi ja köha leeven­da­va toimega.Rav­im­tai­mi võib kas­vata­da ko­d­u­a­ias või kogu­da neid lood­us­est. Kerge­mate ter­vise­häirete ja krooniliste hai­guste puhul paku­vad nad kind­lasti leevendust.

(väl­japanek rav­im­taimede raa­matutest Lehtse raa­matuko­gus 09.07- 06.08.2012)