Minu pere pitsid

Näitus "Minu pere pitsid" Näitus "Minu pere pitsid"16. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”.

Näi­tus tutvustab eelmise sa­jan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes ol­nud pitse. Pit­slinikutest sai teha kinkekarpe ja ‑ko­rve (linikud kasteti tugevasse suhkru­lahusesse ning su­ru­ti kar­bi või kausi sisemis­tele äärtele). Iga pere köögis oli kind­lasti pit­säärte­ga käterätt. Näi­tusel ol­e­vad linikud jm on valmin­ud lastea­ias laste lõu­nauinaku ajal ja ko­dus peale päeva­seid toime­tusi. Heegel­damine ja kudu­mine on väga rahus­ta­va toimega. Vi­imane linik valmis 2013. aastal raa­matukogu 95. sün­nipäe­vaks puhkeru­u­mi lauale.