(Eesti) Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. no­vem­bril 08.00−20.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Lahtiste uste päev”.

Tapa Lin­naraa­matukogu avab 95. sün­nipäe­va puhul uksed teisipäe­val, 8. no­vem­bril kell 8 hom­mikul. Uksed jää­vad lahti kel­la 20-ni. See­ga ootame kõi­ki oma häid luge­jaid ja sõpru kül­la ka­hek­san­dal ku­upäe­val ka­hek­sast kaheksani!

Ja kui kel­lel­gi on ko­dus kauaks kätte un­unenud raa­mat, siis selle võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vi­ivist me sel päe­val ei küsi.