Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novem­bril 08.00–20.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Lahtiste uste päev”.

Tapa Lin­naraa­matukogu avab 95. sün­nipäe­va puhul uksed teisipäe­val, 8. novem­bril kell 8 hom­mikul. Uksed jää­vad lahti kel­la 20-ni. See­ga ootame kõi­ki oma häid luge­jaid ja sõpru kül­la kahek­san­dal kuupäe­val kahek­sast kahek­sani!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kätte ununenud raa­mat, siis selle võib ka jul­gelt ära tuua, kuna viivist me sel päe­val ei küsi.