Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaan­uar 2017 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Same­tine pildijänes”.

On raa­matupilte, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­tised tun­du­vad nad. Ja sell­eks ei pea ole­ma sug­u­gi mitte ain­ult Sametjänes Margery William­si samanimelis­est raa­ma­tust. Kui illus­trat­sioonid on tein­ud kun­st­nik Cather­ine Zarip, siis kiir­gavad need soo­just ja neid tahaks puudu­ta­da.
Näi­tusel on väl­jas raa­matud ja ajakir­jad Cather­ine Zaripi piltide­ga. Nen­delt võib lei­da jäne­seid ja kasse, ele­vante ja mam­muteid.
Sametjänes viib meid kau­nisse jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühele poisile lem­mikkin­gi­tus. Poiss aga unustab õhtuks oma lem­miku sootuks. Seda ajatut lugu jänese tõeliseks saamiseks, just see on jänese suur soov, on kind­lasti toredam luge­da tänu Cather­ine Zaripi illus­trat­sioonidele. Jänese täpilist sametist kasukat tahaks kohe kat­su­da.