(Eesti) Sametine pildijänes

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Sametine pildijänes"25. no­vem­ber 2016 kuni 7. jaan­uar 2017 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Same­tine pildijänes”.

On raa­matupilte, mida tahaks ka kat­su­da, nii same­tised tun­du­vad nad. Ja sell­eks ei pea ole­ma sug­u­gi mitte ain­ult Sametjänes Margery William­si samanimelis­est raa­ma­tust. Kui il­lus­trat­sioonid on tein­ud kun­st­nik Cather­ine Zarip, siis ki­ir­gavad need soo­just ja neid tahaks puudutada.
Näi­tusel on väl­jas raa­matud ja ajakir­jad Cather­ine Zaripi piltide­ga. Nen­delt võib lei­da jä­ne­seid ja kasse, el­e­vante ja mammuteid.
Sametjänes viib meid kau­nisse jõu­lu­ae­ga, mil ta on ühele poisile lem­mikkin­gi­tus. Poiss aga un­ustab õh­tuks oma lem­miku sootuks. Seda ajatut lugu jä­nese tõeliseks saamiseks, just see on jä­nese suur soov, on kind­lasti toredam luge­da tänu Cather­ine Zaripi il­lus­trat­sioonidele. Jä­nese täpilist sametist ka­sukat tahaks kohe katsuda.