Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

2. det­sem­brist 2016 kuni 9. jaan­uar­i­ni 2017 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Elu­jooned — Viivi Luik 70”.

Väl­japanek tutvustab Viivi Luige loomingut. Näide tema luule­tus­est “Eluraskus”

Radi­aa­torid kütavad tuba, kaa­bel vingerdab mul­lap­in­nas
Kell neli on pime juba ühes õiges põh­ja­maa lin­nas.
Kus mujal on sil­mad nii selged või pääd nõn­da toor­est puust.
Õhus hangu­vad lume­helbed ja sõna ei tule suust.