Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

2. det­sem­brist 2016 kuni 9. jaan­uar­i­ni 2017 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Mooni­ka märgid”.

Näi­tus tutvustab Moni­ka Loo­tuse nõu­ka-aja lõpu märgikogu. Kõig­ile on sealt mida­gi — mõnele nos­tal­giat, mõnele ajalooline avas­tus­retk.