Keraamikanäitus "Vabas vormis"20. märt­sist 5. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus keraa­mi­ka­näi­tus „Vabas vor­mis”.

Näituse eks­po­naa­ti­deks on Jäneda keraa­mi­ka­rin­gis käi­vate naiste mitme aasta jook­sul val­mi­nud tööd. Siin on kasu­ta­tud eri­ne­vaid savi­ma­ter­jale, vorme ning gla­suure. Tulemuseks on ese­med, mille lõp­lik ilme on nende ahjust välja võt­tes ka auto­rile vahel ülla­tu­seks. Savi põle­ta­miseks on kasu­ta­tud kõrg­kuu­must ja sellele vas­ta­vaid vii­mist­lus­ma­ter­jale.
Rohkem töid saab näha vee­bi­lehel keraamikatuba.weebly.com