Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Mets­kits — aas­ta loom”.

Mets­kits on meie metsa­de üks ilu­samaid ja graat­si­li­se­maid loo­mi. Ta on täna­vu­seks aas­ta loo­maks vali­tud sel põh­ju­sel, et mõne aas­ta tagus­te ras­ke­te tal­ve­de järel, mil popu­lat­sioon kõvas­ti kaha­nes, on mets­kits jäl­le kenas­ti näh­ta­vaks saa­nud. Näi­tu­sel on tea­ve mets­kit­se elust, raa­ma­tud tema koh­ta, sokusar­ved ning neist val­mis­ta­tud ese­med.