Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juuli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Head lapsed, tema sõbrad ja sug­u­lased”.

Väl­japanek Lee­lo Tungla laster­aa­matutest.
Armas­tatud luule­ta­ja ja kir­janik tähistab 22. juu­nil oma 70. sün­nipäe­va.
Soovime ka oma­lt poolt PALJU ÕNNE!