Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäne­da los­si II kor­ruse õppeklas­sis loeng ja prak­ti­line õpe “Minu orna­men­taalne”.

Kristi­na Rajan­do loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vane­mast pärand­kul­tu­urist pärit märkidest ja orna­men­tikast. Koost­öös Luule Nur­ga ja MTÜ Loometöö­ga.