(Eesti) Minu ornamentaalne

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. ju­u­nil 2017 kell 10:00 Jäne­da los­si II ko­r­ruse õppeklas­sis lo­eng ja prak­ti­line õpe “Minu or­na­men­taalne”.

Kristi­na Ra­jan­do lo­eng ja prak­ti­line õp­pus Eesti vane­mast pärand­kul­tu­urist pärit märkidest ja or­na­men­tikast. Koost­öös Lu­ule Nur­ga ja MTÜ Loometööga.