Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"8. juu­nist 17. juuli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Hun­did söönud, lam­bad ter­ved”.

Piret Milde­ber­gi illus­treer­i­tud raa­matutes on hun­did söönud ja lam­bad ter­ved. Kun­st­niku raa­matupiltidele mahu­vad ära nii mets- kui kodu­loomad. Lapsepõlvest peale on ta loo­mi hullupööra armas­tanud ja kül­lap seep­ärast neid nii arvukalt joon­istanud.

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved" Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"Piret Milde­ber­gi kun­st­niku­ni­mi on Pir­rus. Nii on teda juba väike­sest saati kut­sus­tud.
Pir­ruse piltidel on loomad suured ja selged ja alati äratun­tavad. Kun­st­nik on tõde­nud, et talle südamest meeldib joon­ista­da, eri­ti loo­mi, linde ja putukaid.
Kun­st­nikud Piret ja Jüri Milde­berg elavad Sas­sipo­ja talus. Huvi­tav, kas mõni lähe­dus­es elav loom end maiku­us ka Pir­ruse juube­liks end ilmu­tas?