MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“ MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“14. juu­nist 31. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus MTÜ Loometöö suve­näi­tus „Maa- ja lin­na­rahva moodi“.

Jäneda rah­va­riiete val­mis­ta­jate kooli lõpe­ta­mine toi­mus 11. juu­nil 2017. a. Näitus val­mi­nud komp­lek­ti­dest on Jäneda raa­ma­tu­ko­gus ala­tes 15. juu­nist kuni 31. augus­tini 2017. a.