3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel :

tele­fon 323 2081
e-post