Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juulist 28. augus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Suvi — see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Lee­lo Tungla luule­tuste ja lugude lapsed on pururikkad. Neil on ole­mas suur tükk maail­ma särast. Ja mis ka het­kel puudub, tuleb pärast!
Suvi on paljude laste meel­isaeg. Saab min­na vee äärde, maale ja lood­usesse ning liivakast kihab lastest kui mesikärg. Lapsed pidasid Ees­ti­maal sel suv­el maha oma laulu- ja tantsu­peo. Ka Lee­lo Tungla raa­matu „Nal­jatil­gad lähe­vad laulu­pe­ole“ tege­lased on käin­ud sel­l­el uhkel peol.
Laste suvis­test tegemis­test Lee­lo Tungla raa­matutes panime­gi kokku raa­matunäi­tuse. Suvi – see on ka Lee­lo Tungla sün­nipäe­va aeg. Selle aas­ta 22. juu­nil tähis­tas kir­janik oma 70. sün­nipäe­va.