Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kes muhu peale puhub?”.

Sügisel on tore möö­dunud suve meenu­ta­da. Kül­lap see oli täis liiku­mist ja mänge. Ronimis‑, turn­imis- ja jook­suhar­ju­tused toovad mõniko­rd enda­ga kaasa kri­imud ja muhud. Lood­e­tavasti on need olnud sel­l­ised, millest on pääsenud väikese ehma­tusega. Või on aidanud see, et kee­gi on muhu peale puhunud.
Iga suv­el saadud muhk räägib oma suveloo. Iga muhust kõnelev luule­tus või jutt oma loo. Need näi­tuse­le väl­ja panime­gi. Sealt võib lei­da ka Muhu saare või­ma­liku tekkeloo.