Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Veera Saar 105" Raamatuväljapanek "Veera Saar 105"21. sep­tem­brist 15. novem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Veera Saar 105”.

Väl­japanek tutvustab meie kan­di kir­janiku loomingut ja viimast I. Grünfeldt’i artik­lit “Aegu­matu Ukuaru loo­ja” ajakir­jast Elu Lood.