(Eesti) Rahutud Jukud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rahutud Jukud”.

Väl­japanek aegu­matutest ning tä­napäev­astest koo­lilugud­est. Raa­matud on abiks 4. klas­sile, kes os­al­e­vad et­tel­ugemise võistlusel “Kõik on kõige targe­mad” ning teis­tele­gi vah­vate kooli­jut­tude austajatele.