Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­tem­brist 30. oktoo­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rahutud Jukud”.

Väl­japanek aegu­matutest ning tänapäev­astest koo­lilugud­est. Raa­matud on abiks 4. klas­sile, kes osal­e­vad ettel­ugemise võistlusel “Kõik on kõige targe­mad” ning teis­tele­gi vah­vate kooli­jut­tude aus­ta­jatele.