Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rahu­tud Jukud”.

Väl­ja­pa­nek aegu­ma­tu­test ning täna­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raa­ma­tud on abiks 4. klas­si­le, kes osale­vad ette­lu­ge­mise võist­lusel “Kõik on kõi­ge tar­ge­mad” ning teis­te­le­gi vah­va­te koo­li­jut­tu­de aus­ta­ja­te­le.